slim


Het is warm in huis en Mario is het slimst van alle drie.
Hij gaat in de deuropening slapen, in het kleine beetje bries dat er is.
Zijn vacht gaat zacht heen en weer in de wind, zo schattig.